Executive search FMCG

Executive search FMCG

Wat is executive search?  executive search is een vorm van wervings- en selectieproces waarbij een externe partij, een zogeheten headhunter, wordt ingeschakeld om geschikte kandidaten te vinden voor een specifieke topfunctie binnen een bedrijf. Deze functies zijn vaak hooggeschoolde management- of directiefuncties op strategisch of operationeel niveau. Wanneer wordt er gebruikgemaakt van executive search? Het kan zijn dat een bedrijf intern niet over de juiste kennis en/of kunde beschikt om een bepaalde functie in te vullen. In dat geval kan het inschakelen van een headhunter een goede optie zijn. Een headhunter beschikt vaak over een groot netwerk en de kennis en ervaring om de juiste kandidaat te vinden. Het kan ook zijn dat een bedrijf een bepaalde functie niet openbaar wil maken, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een vertrouwelijke situatie. In dat geval kan een headhunter ook een uitkomst bieden, omdat hij of zij de juiste kandidaten discreet kan benaderen. Executive search binnen de FMCG sector In de FMCG sector is er altijd sprake van een hoge vraag naar goed opgeleid personeel

Executive search FMCG

Executive search FMCG industrie

Executive search FMCG recruiter

Link toevoegen